mushow kitestore
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
 • header pic
Mushow Kitestore
forum/poslední
comments/poslední
bazar
Návštěvy
TOPlist

ČKF pravidla freestyle

Navigace: mushow.cz / News / ČKF pravidla freesty..

 

Kiteboarding disciplíny

 

 
Závodní disciplíny

 
Závody mohou být vyhlášeny v těchto disciplínách: 
  1. freestyle 
  2. okruhový závod – course race 
  3. slalom 
  4. kite cross 
  5. sliders  (závody na překážkách) 
 
Ke každé z těchto disciplín jsou sestavena kritéria a specifická pravidla podléhající obecným pravidlům a ustanovením.
 
Freestyle
Setkání závodníků a organizačního týmu 
První den závodu se minimálně 1 hodinu před startem uskuteční setkání závodníků a organizačního týmu. Na tomto setkání se závodníci dozví informace nezbytné k účasti v závodu, popř. plánované změny.
 
Formát závodu pro freestyle 
− Vyřazovací způsob „pavouk“ - jednoduchá a podvojná eliminace 
− Jam session 
− Best trick 
 
Vyřazovací způsob „pavouk“ jednoduchá a podvojná eliminace 
Struktura závodu 
Závod je veden v rozjížďkách vyřazovacím systémem. Rozpisem závodu je pověřen ředitel závodu a je veden tzv.systémem pavouka. Minimální počet je 4 závodníci a maximální počet je 32 závodníků v závodu. V případě většího počtu závodníků se jedou kvalifikační rozjížďky. 
 
Závod by měl mít následující rozjížďky: 
-1. kolo- rozjížďka 4 závodníků- pokud možno jeden na jednoho 
-2. kolo- rozjížďka 4 závodníků- pokud možno jeden na jednoho 
-čtvrtfinále: rozjížďky 2 závodníků 
-semifinále: rozjížďky 2 závodníků 
-finále: rozjížďka 2 závodníků 
 
Všechny informace týkající se rozjížděk má dát ředitel závodu na prvním setkání závodníků a organizačního týmu tzv. skippers meeting. V žádné rozjížďce není dovoleno střídání závodníků. 
Závodníci jsou posuzováni dle triků v jednotlivých rozjížďkách. Posuzování je zcela založeno na výkonu jednotlivých závodníků v závodu. Hlavním hlediskem při posuzování triků je náročnost a kvalita provedení. Kombinace triků může zvýšit bodové hodnocení.
 
Soutěžící jsou posuzováni podle 3 kritérií: 
max. 10 bodů: za technickou obtížnost výkonu 
(dosažená výška a síla/rychlost, pozice kitu) 
max. 10 bodů: za rozmanitost výkonu 
(schopnost předvést triky oboustranně-switch, předvést rotace v obou směrech levá-pravá strana, horizontální i vertikální rotace, power triky a vysoké skoky) 
max. 10 bodů: za celkový dojem 
(styl jízdy, kvalita výkonu v porovnání s kvantitou, nové triky a wow efekt-ohromení)
 
Nečisté přistání po skoku 
Závodník se dotkne při přistání svým tělem vody  (z důvodu ztráty stability či síly skoku), ale dále pokračuje v jízdě. 
 
Kvalifikace pádu 
Závodník při přistání neudrží stabilitu a spadne do vody nebo ztratí výkon kitu natolik, že dál plynule nepokračuje v jízdě. 
 
Další aspekty posuzování 
Ztráta baru: v případě, že závodník při handle pass triku neuchopí bar, ale safety leash či chicken loop, trik je posuzován stejně jako při pádu. 
Všichni rozhodčí si zaznamenávají veškeré skoky či pohyby jezdce a na konci rozjížďky udělují body. Pád po skoku se nezapočítává do skóre za technickou obtížnost. U velmi těžkých skoků, ale může zlepšit skóre za rozmanitost. Nečisté přistání po skoku se projeví srážkou 50% z bodů v hodnocení technické obtížnosti. Neustálé pády při doskoku mohou snížit body za styl při celkovém dojmu. Pád či nečisté přistání hlásí hlavní rozhodčí. Hlavní rozhodčí určí umístění jezdců v rozjížďkách tak, že zprůměruje konečné umístění v rozjížďce všech rozhodčích. Hodnocení rozhodčích je k nahlédnutí jednotlivým závodníkům a ti jsou oprávněni dostat vysvětlení. 
 
Časové rozvržení rozjížděk 
Délka jedné rozjížďky je 7 minut a čas mezi jednotlivými rozjížďkami pak 3 minuty, jestliže vedení závodu neurčí jinak. Jakékoliv změny a specifikace budou vyhlášeny na prvním setkání ředitele závodu a závodníků. 
 
Vizuální signály 
Rozjížďky budou startovány s použitím následujících znamení. Časy musejí být brány od vizuálních znamení, na nepřítomnost zvukového znamení nesmí být brán zřetel. Rozjížďky a časové úseky mezi nimi určují 3 vlajky různé barvy. Pokud hlavní rozhodčí nebo ředitel závodu nerozhodnou jinak, vlajky by měly mít barvu modrou, žlutou a červenou. 
 
Vlajkové signály: 
Žlutá vlajka vlaje 15 minut před startem první rozjížďky (pokud ředitel závodu neurčí jinak). V čase mezi rozjížďkami vlaje žlutá vlajka. Jednu minutu před startem rozjížďky jde žlutá vlajka dolů. Během rozjížďky vlaje vlajka modrá, která jde dolů jednu minutu před koncem rozjížďky. Vlajka červená vlaje v případě, že je rozjížďka zrušena a závodníci se MUSÍ vrátit na místo startu pro instrukce. 
 
Zvukové signály: 
Rozjížďky a časové úseky mezi nimi určuje také zvuková siréna. 
Zvukové signály mají být: 
− jedno zaznění sirény určuje konec přestávky a začátek rozjížďky 
− jedno zaznění sirény určuje konec rozjížďky a začátek přestávky 
− tři zaznění sirény se používají, pokud je rozjížďka zrušena. 
Pokud ředitel závodu nerozhodne jinak, používají se výše uvedené zvukové signály.
 
Závodníci a pravidla rozjížděk 
Všichni závodníci se nejméně 5 minut před startem své rozjížďky musí hlásit beach marshalovi (kontaktní osoba pro komunikaci mezi závodníky a organizačním týmem v průběhu závodu) kvůli identifikaci a pro vyzvednutí barevného dresu (pokud je to nutné). Pokud jsou používány barevné dresy, závodník je povinen navrácením dresu ihned po odjetí rozjížďky. Beach marshal rozdává a vybírá barevné dresy a sděluje závodníkům výsledky z jednotlivých rozjížděk. Závodník musí nahlásit značku a barvu svého kitu během rozjížďky, pokud jej o to beach marshal požádá. Za nahlášení se beach marshalovi zodpovídá pouze závodník. Závodníkovi, který se před rozjížďkou nenahlásí beach marshalovi, může být udělen postih. 
 
Soutěžní prostor 
O velikosti a umístění soutěžního prostoru rozhoduje ředitel závodu v souladu s bezpečnostními pravidly. Soutěžní prostor má být čtvercového tvaru (pokud jinak neurčí ředitel závodu). Pokud je soutěžní prostor blízko stromů nebo jiné překážky ohrožujícího bezpečnost soutěžících, musí být bezpečnostní zóna minimálně 20 metrů od těchto překážek. Soutěžní prostor musí být viditelně označen čtyřmi značkami. Pokud se některá ze značek ztratila nebo přemístila, bude další rozjížďka pozdržena až do doby, než se značka dá na správné místo. Kvůli chybějící značce nemůže být rozjížďka zrušena. Každý trik musí být od odrazu až po přistání proveden uvnitř soutěžního prostoru jinak nebude započítáván do výsledku. 
 
Obecná a bezpečnostní pravidla 
Všechna bezpečnostní a obecná pravidla se řídí: Obecnými pravidly a nařízeními pro kiteboarding
 
Jam session
Struktura závodu 
Minimální počet je 4 závodníci a maximální počet je 32 závodníků v závodu. 
Závodníci závodí v jedné nebo více skupinách (minimální počet je 4 závodníci ve skupině). 
Po odjetí základních skupin se nejlepší jezdci potkají v tzv.super finále. 
Výkony závodníků jsou posuzováni dle triků v jednotlivých rozjížďkách. Posuzování je zcela založeno na výkonu jednotlivých závodníků v závodu. Hlavním hlediskem při posuzování triků je náročnost a kvalita provedení. Kombinace triků může zvýšit bodové hodnocení. 
 
Soutěžící jsou posuzováni podle 3 kritérií: 
max. 10 bodů: za technickou obtížnost výkonu 
(dosažená výška a síla/rychlost, pozice kitu) 
max. 10 bodů: za rozmanitost výkonu 
(schopnost předvést triky oboustranně-switch, předvést rotace v obou směrech levá-pravá strana, horizontální i vertikální rotace, power triky a vysoké skoky) 
max. 10 bodů: za celkový dojem 
(styl jízdy, kvalita výkonu v porovnání s kvantitou, nové triky a wow efekt-ohromení) 
 
Nečisté přistání po skoku: 
Závodník se dotkne při přistání svým tělem vody  (z důvodu ztráty stability či síly skoku), ale dále pokračuje v jízdě. 
 
Kvalifikace pádu: 
Závodník při přistání neudrží stabilitu a spadne do vody nebo ztratí výkon kitu natolik, že dál plynule nepokračuje v jízdě. 
 
Další aspekty posuzování 
Ztráta baru: v případě, že závodník při handle pass triku neuchopí bar, ale safety leash či chicken loop, trik je posuzován stejně jako při pádu. 
Všichni rozhodčí si zaznamenávají veškeré skoky či pohyby jezdce a na konci rozjížďky udělují body. Pád po skoku se nezapočítává do skóre za technickou obtížnost. U velmi těžkých skoků, ale může zlepšit skóre za rozmanitost. Nečisté přistání po skoku se projeví srážkou 50% z bodů v hodnocení technické obtížnosti. Neustálé pády při doskoku mohou snížit body za styl při celkovém dojmu. Pád či nečisté přistání hlásí hlavní rozhodčí. Hlavní rozhodčí určí umístění jezdců v rozjížďkách tak, že zprůměruje konečné umístění v rozjížďce všech rozhodčích. Hodnocení rozhodčích je k nahlédnutí jednotlivým závodníkům a ti jsou oprávněni dostat vysvětlení.
 
Vizuální signály 
Rozjížďky budou startovány s použitím následujících znamení. Časy musejí být brány od vizuálních znamení, na nepřítomnost zvukového znamení nesmí být brán zřetel. Rozjížďky a časové úseky mezi nimi určují 3 vlajky různé barvy. Pokud hlavní rozhodčí nebo ředitel závodu nerozhodnou jinak, vlajky by měly mít barvu modrou, žlutou a červenou.
 
Vlajkové signály: 
Žlutá vlajka vlaje 15 minut před startem první rozjížďky (pokud ředitel závodu neurčí jinak). 
V čase mezi rozjížďkami vlaje žlutá vlajka. 
Jednu minutu před startem rozjížďky jde žlutá vlajka dolů. 
Během rozjížďky vlaje vlajka modrá, která jde dolů jednu minutu před koncem rozjížďky. 
Vlajka červená vlaje v případě, že je rozjížďka zrušena a závodníci se MUSÍ vrátit na místo startu pro instrukce. 
 
Zvukové signály: 
Rozjížďky a časové úseky mezi nimi určuje také siréna. 
Zvukové signály mají být: 
− jedno zaznění sirény určuje konec přestávky a začátek rozjížďky 
− jedno zaznění sirény určuje konec rozjížďky a začátek přestávky 
− tři zaznění sirény se používají, pokud je rozjížďka zrušena. 
Pokud ředitel závodu nerozhodne jinak, používají se výše uvedené zvukové signály. 
 
Časové rozvržení rozjížděk 
Délka jedné rozjižďky je alespoň 20 minut jestliže vedení závodu neurčí jinak. Jakékoliv změny a specifikace budou vyhlášeny na prvním setkání ředitele závodu a závodníků. 
 
Závodníci a pravidla rozjížděk 
Všichni závodníci se nejméně 5 minut před startem své rozjížďky musí hlásit beach marshalovi (kontaktní osoba pro komunikaci mezi závodníky a organizačním týmem v průběhu závodu) kvůli identifikaci a pro vyzvednutí barevného dresu (pokud je to nutné). Pokud jsou používány barevné dresy, závodník je povinen navrácením dresu ihned po odjetí rozjížďky. Beach marshal rozdává a vybírá barevné dresy a sděluje závodníkům výsledky z jednotlivých rozjížděk. Závodník musí nahlásit značku a barvu svého kitu během rozjížďky, pokud jej o to beach marshal požádá. Za nahlášení se beach marshalovi zodpovídá pouze závodník. Závodníkovi, který se před rozjížďkou nenahlásí beach marshalovi, může být udělen postih.
 
Soutěžní prostor 
O velikosti a umístění soutěžního prostoru rozhoduje ředitel závodu v souladu s bezpečnostními pravidly. Soutěžní prostor má být čtvercového tvaru (pokud jinak neurčí ředitel závodu). Pokud je soutěžní prostor blízko stromů nebo jiné překážky ohrožujícího bezpečnost soutěžících, musí být bezpečnostní zóna minimálně 20 metrů od těchto překážek. Soutěžní prostor musí být viditelně označen čtyřmi značkami. Pokud se některá ze značek ztratila nebo přemístila, bude další rozjížďka pozdržena až do doby, než se značka dá na správné místo. Kvůli chybějící značce nemůže být rozjížďka zrušena. Každý trik musí být od odrazu až po přistání proveden uvnitř soutěžního prostoru jinak nebude započítáván do výsledku. 
 
Obecná a bezpečnostní pravidla 
Všechna bezpečnostní a obecná pravidla se řídí: Obecnými pravidly a nařízeními pro kiteboarding.
 
Best trick
Struktura závodu 
Minimální počet je 4 závodníci a maximální počet je 32 závodníků v závodu. 
Závodníci závodí v jedné nebo více skupinách (minimální počet je 4 závodníci ve skupině). 
Ohodnoceny jsou všechny správně přistáté skoky, ale vyhrává pouze ten nejpůsobivější. 
 
Soutěžící jsou hodnoceni podle 2 kritérií: 
max. 10 bodů: za technickou obtížnost výkonu 
(dosažená výška a síla/rychlost, pozice kitu) 
max. 10 bodů: za celkový dojem 
(styl jízdy, kvalita provedení, inovace a wow efekt - ohromení) 
 
Nečisté přistání po skoku: 
Závodník se dotkne při přistání svým tělem vody  (z důvodu ztráty stability či síly skoku), ale dále pokračuje v jízdě. 
 
Kvalifikace pádu: 
Závodník při přistání neudrží stabilitu a spadne do vody nebo ztratí výkon kitu natolik, že dál plynule nepokračuje v jízdě. 
 
Další aspekty posuzování 
Ztráta baru: v případě, že závodník při handle pass triku neuchopí bar, ale safety leash či chicken loop, trik je posuzován stejně jako při pádu. 
Všichni rozhodčí si zaznamenávají veškeré skoky či pohyby jezdce a na konci rozjížďky vyberou nejlepší trik. Pád po skoku se nezapočítává do žádného ze skóre. Nečisté přistání po skoku se projeví srážkou 50% z bodů v hodnocení technické obtížnosti. Pád či nečisté přistání hlásí hlavní rozhodčí. Hlavní rozhodčí určí umístění jezdců v tak, že porovná výsledky všech rozhodčích. Hodnocení rozhodčích je k nahlédnutí jednotlivým závodníkům a ti jsou oprávněni dostat vysvětlení. 
 
Časové rozvržení rozjížděk 
Délka jedné rozjížďky je alespoň 7 minut jestliže vedení závodu neurčí jinak. Jakékoliv změny a specifikace budou vyhlášeny na prvním setkání ředitele závodu a závodníků.
 
Vizuální signály 
Rozjížďky budou startovány s použitím následujících znamení. Časy musejí být brány od vizuálních znamení, na nepřítomnost zvukového znamení nesmí být brán zřetel. Rozjížďky a časové úseky mezi nimi určují 3 vlajky různé barvy. Pokud hlavní rozhodčí nebo ředitel závodu nerozhodnou jinak, vlajky by měly mít barvu modrou, žlutou a červenou. 
 
Vlajkové signály: 
Žlutá vlajka vlaje 15 minut před startem první rozjížďky (pokud ředitel závodu neurčí jinak). 
V čase mezi rozjížďkami vlaje žlutá vlajka. 
Jednu minutu před startem rozjížďky jde žlutá vlajka dolů. 
Během rozjížďky vlaje vlajka modrá, která jde dolů jednu minutu před koncem rozjížďky. 
Vlajka červená vlaje v případě, že je rozjížďka zrušena a závodníci se MUSÍ vrátit na místo startu pro instrukce. 
 
Zvukové signály: 
Rozjížďky a časové úseky mezi nimi určuje také siréna. 
Zvukové signály mají být: 
 jedno zaznění sirény určuje konec přestávky a začátek rozjížďky 
 jedno zaznění sirény určuje konec rozjížďky a začátek přestávky 
 tři zaznění sirény se používají, pokud je rozjížďka zrušena. 
Pokud ředitel závodu nerozhodne jinak, používají se výše uvedené zvukové signály. 
 
Soutěžní prostor 
O velikosti a umístění soutěžního prostoru rozhoduje ředitel závodu v souladu s bezpečnostními pravidly. Soutěžní prostor má být čtvercového tvaru (pokud jinak neurčí ředitel závodu). Pokud je soutěžní prostor blízko stromů nebo jiné překážky ohrožujícího bezpečnost soutěžících, musí být bezpečnostní zóna minimálně 20 metrů od těchto překážek. Soutěžní prostor musí být viditelně označen čtyřmi značkami. Pokud se některá ze značek ztratila nebo přemístila, bude další rozjížďka pozdržena až do doby, než se značka dá na správné místo. Kvůli chybějící značce nemůže být rozjížďka zrušena. Každý trik musí být od odrazu až po přístání proveden uvnitř soutěžního prostoru jinak nebude započítáván do výsledku. 
 
Obecná a bezpečnostní pravidla 
Všechna bezpečnostní a obecná pravidla se řídí: Obecnými pravidly a nařízeními pro kiteboarding.

Vložil: admin, 20.02.2012

Komentáře


Žádné komentáře.

anketa

Letní kite trip (dovolená) v mém případě trvá:

MKB info
?>
login


Registrace

Zapomněli jste heslo?

Partners

design & web puradesign logo - web. stránky

rss newsNewsrss forumForum

Kontakt | Copyright © 2001-2024 Mushow.cz

mushow on facebook